Phân biệt đóng góp kinh tế và tác động kinh tế trong hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) (27.03.2013)
 

Hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch TSA cho biết bộ thông tin quan trọng để ước lượng sự đóng góp kinh tế khi cầu du lịch thay đổi, nhưng chính TSA không phải là công cụ để đánh giá tác động kinh tế. Chúng ta cần phân biệt giữa “đóng góp kinh tế” và “tác động kinh tế”.

Đóng góp kinh tế đo lường quy mô và vị trí của ngành trong một nền kinh tế

Tác động kinh tế muốn nói đến sự thay đổi của đóng góp kinh tế do những sự kiện cụ thể hoặc các hoạt động mà hình thành nên các cú sốc đối với hệ thống du lịch. Vậy nên chúng ta không nên nhầm lẫn hai khái niệm này được. Tác động kinh tế nhấn mạnh rằng sự thay đổi chung của đóng góp kinh tế có thể do nguyên nhân từ những tác động có tính tương tác xảy ra trong toàn bộ nền kinh tế.

Giả sử du lịch trong nước tăng ở một số điểm đến và điều này làm cho chi tiêu du lịch, sản lượng, giá trị gia tăng và việc làm tăng thêm do sự mở rộng của ngành du lịch địa phương đã làm tăng them chi tiêu. Trong khi đó TSA chỉ có thể ước lượng những tác động trực tiếp của cầu du lịch tăng thêm cho thấy ngành du lịch đóng góp như thế nào vào nền kinh tế (ví dụ, GDP du lịch hoặc việc làm trong du lịch), chứ không thể sửa dụng để ước lượng các tác động lên tổng thể nền kinh tế do gia tăng du lịch vì trong hệ thống TSA
không có các phương trình hành vi nào cho biết mỗi lĩnh vực phản ứng như thế nào với cú sốc bên ngoài, bao gồm các cú sốc thông thường tác động đến lĩnh vực này một cách trực tiếp và những cú sốc tác động gián tiếp thông qua các mối liên kết liên ngành, theo hướng thay đổi giá, tiền lương, tỷ giá và các biến khác. Vì TSA thể hiện mang tính hướng dẫn tầm quan trọng của cầu du lịch trực tiếp trong một nền kinh tế, tại một thời điểm cố định, TSA không cung cấp thước đo tác động ròng lên nền kinh tế khi có sự thay đổi trong chi tiêu du lịch. TSA không có tài khoản về những hạn chế nhân tố có thể có mà đây chính là các rào cản của tăng trưởng du lịch ứng với sự gia tăng về cầu du lịch hoặc các tác động bang cách sử dụng các giá trị trung bình của TSA. Những thay đổi xảy ra tại các mức biên và các tác động liên ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế nên một thay đổi tác động lên toàn bộ nền kinh tế hầu như luôn luôn nhỏ hơn sự thay đổi của GDP du lịch và lao động trong du lịch. Để nghiên cứu tổng thể về các tác động gián tiếp của du lịch thì cần phải phân tích ở mức sâu hơn – đây chính là phân tích tác động kinh tế mà đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật mô hình kinh tế. Trong trường hợp này, TSA chỉ cung cấp thông tin cơ bản, khởi đầu cho các hướng tiếp cận tổng quát hơn để phân tích tác động kinh tế của du lịch một cách tổng thể.

Nguyễn Lê Giang Thiên dịch

Nguồn “Tourism economics and policy”,Larry Dwyer

3.5
Các tin tức đã đăng:
   Tài chính vi mô: Ý tưởng nền tảng của giáo sư Yunus (22.12.2012)
   Người nào gây ra khủng hoảng tài chính 2008–2009? (19.12.2012)
   Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý (19.12.2012)
   Mô hình cầu du lịch nội địa của người Úc: một hướng tiếp cận dữ liệu bảng (phần 1) (11.11.2012)