Lịch sử hình thành (10.03.2012)
 
PennState, được thành lập ban đầu vào năm 1855 với vai trò là một trường nông nghiệp, nhưng đã trở thành một đại học đa ngành hàng đầu từ năm 1859. Hiến chương của bang Pennsylvania đã công nhận Penn State là trường đại học duy nhất được bang giao đất cho hoạt động vào năm 1863. Xuyên suốt quá trình kể từ đó, chính quyền bang đã hỗ trợ việc mở rộng vai trò của trường trong giảng dạy, nghiên cứu, và dịch vụ công cộng ở nhiều mảng chuyên môn khác nhau.
 
Penn State cho đến nay đã cấp hơn nữa triệu mảnh bằng, và vẫn luôn là cơ sở đào tạo đại học lớn nhất bang Pennsylvania, ít nhất là từ thập niên 1930s. Số sinh viên theo học vượt quá 5,000 trong năm 1936, và trường đã trở thành đại học lớn nhất của Pennsylvania kể từ đó. Cũng trong thập niên 1930s, ban điều hành trường dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ralph Hetzel đã bắt đầu kiến tạo một chuỗi các phân hiệu xuyên suốt bang Pennsylvania để những sinh viên chịu ảnh hưởng của cuộc Đại Khủng hoảng Kinh tế 1929-1933 có thể đi học mà không phải xa nhà. Những trung tâm giáo dục địa phương này giảng dạy một hoặc hai năm đầu của đại học, và đã trở thành tiền thân của hệ thống 24 cơ sở đào tạo của đại học Penn State ở khắp bang Pennsylvania ngày nay.
 
Mặc dù trường được bang cấp phép hoạt động dưới hình thức tư thục, nhưng ngay từ đầu cho đến bây giờ, trường luôn được xem là một cơ sở của bang, thực thi nhiều chức năng của một tổ chức công lập nhằm thúc đẩy lợi ích chung của người dân trong bang. Thốc đốc và các ủy viên Hội đồng Bang luôn giữ các vị trí thành viên trong Hội đồng trường Penn State, và hiến chương của bang đã quy định việc thường xuyên chu cấp và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của trường từ năm 1887.
 

Ngày nay, Penn State là một trong 4 đại học công lập ở Pennsylvania bên cạnh Đại học Pittsburgh, Đại học Temple, và Đại học Lincoln. Thật sự, đây là những trường không phải thuộc sở hữu của bang hay do bang điều hành nhưng có bản chất của một trường công lập thuần túy và luôn nhận được sự chu cấp của chính quyền bang.

2.0
Các tin tức đã đăng:
   Giảng viên PSU và DTU cùng tham quan thực tế tại Nam Hai Resort (09.03.2012)
   Giảng viên Hoa Kỳ giảng dạy tại Duy Tân (09.03.2012)
   Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ (07.03.2012)
   Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với Đại học Penn State (Hoa Kỳ) (06.03.2012)