Các điểm nhấn trong Chương trình Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng & Du lịch của Penn State (10.03.2012)
 

Đặc trưng mang tính sư phạm của chương trình Quản trị, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng và Du lịch của Penn State là sự kết hợp các kiến thức lý thuyết và thực hành giúp sinh viên ra trường có thể dễ dang tham gia ngay vào thị trường lao động.

 

Mới đây trong một nỗ lực xây dựng và cải thiện chương trình Cử nhân (Đại học) Quản trị và Dịch vụ, một điều tra của Penn State với các chủ doanh nghiệp đã được tiến hành để tìm hiều thêm về những đặc thù mà các chủ doanh nghiệp cho là cần thiết và quan trọng đối với các nhân viên mới được tuyển dụng. Các chủ doanh nghiệp đã nhấn mạnh các yếu tố sau đối với các ứng viên trong tuyển dụng:

 

-          Khả năng giải quyết vấn đề,

-          Khả năng đàm phán,

-          Tư duy phên phán,

-          Suy nghĩ theo hướng phân tích,

-          Kỹ năng trình bày, viết lách, và

-          Sự chín chắn (về nhân cách và cá tính).
 
Tất cả những yếu tố trên đều đã được tích hợp và chương trình giảng dạy Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng và Du lịch của Penn State để bên cạnh việc nắm vững kiến thức lý thuyết, sinh viên còn có những kỹ năng thực tế để có thể thăng tiến trong môi trường kinh doanh. Điển hình, có rất ít chương trình Quản trị và Dịch vụ ở bậc Đại học giảng dạy kỹ năng đàm phán và ra quyết định tương tự như ở Penn State.
3.5
Các tin tức đã đăng:
   Lịch sử hình thành (10.03.2012)
   Giảng viên PSU và DTU cùng tham quan thực tế tại Nam Hai Resort (09.03.2012)
   Giảng viên Hoa Kỳ giảng dạy tại Duy Tân (09.03.2012)
   Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ (07.03.2012)