Những người phụ nữ có học vấn cao thường không thích lập gia đình (18.08.2016)
 

Hiện nay tỉ lệ kết hôn ở các nước công nghiệp đã và đang giảm dần. Xu hướng chung này đã nhận được sự chú ý rộng rãi, và nhân tố có ảnh hưởng đã thảo luận về thị trường hôn nhân và khả năng sinh sản tác động đến sự thăng tiến của phụ nữ trong giáo dục và thị trường lao động. (Becker 1973, Goldin 2006, Stevenson và Wolfers 2007, Greenwood et al. 2012).

Một khía cạnh bị bỏ qua của các cuộc thảo luận xung quanh việc suy giảm chung trong hôn nhân là những triển vọng  hôn nhân của phụ nữ có tay nghề và lao động phổ thông đã phát triển khá khác nhau giữa các quốc gia. Ở Mỹ từ trước đến nay, các phụ nữ có trình độ cao đẳng đại học dường như rất ít kết hôn. Ngược lại, một số nước trong khu vực Đông Á và Nam Âu đã phải vật lộn với các hiện tượng ngược lại, với những phụ nữ có học vấn cao ngày nay kết hôn với một tốc độ đặc biệt thấp, so với những phụ nữ ít học. Sự giảm số lượng các cuộc hôn nhân có ý ý nghĩa về mặt xã hội rộng rãi.

Xu hướng trong triển vọng hôn nhân giữa phụ nữ có tay nghề với phụ nữ không có tay nghề ở các nước.

Trong một bài báo mới đây, chúng tôi  sử dụng dữ liệu của 23 nước phát triển từ năm 1995 đến 2010 để dẫn chứng một cách hệ thống sự khác nhau trong khoảng cách về tỷ lệ kết hôn giữa phụ nữ có tay nghề và lao động phổ thông ở các nước, và sự phát triển của nó theo thời gian. Như thể hiện trong hình 1, trong khi phụ nữ có kỹ năng kết hôn với một tốc độ thấp hơn so với phụ nữ không có tay nghề, dường như khoảng cách này đã được giảm - trong một số trường hợp thậm chí đảo ngược - ở Bắc Mỹ, hầu hết các nước Bắc Âu, và một số nước Tây Âu. Ngược lại, khoảng cách vẫn không đổi hoặc mở rộng ở các nước Đông Á cũng như các nước ở phía Nam châu Âu.

Một khuôn khổ cho sự khác biệt về hiểu biết giữa các quốc gia trong khoảng trống hôn nhân

Để giải thích sự khác nhau về triển vọng thị trường hôn nhân cho phụ nữ có tay nghề cao so với phụ nữ không có tay nghề giữa các nước phát triển, chúng tôi đề xuất một mô hình kết nối cùng với thực tế ở một số nước, người đàn ông lấn át không chấp thuận của phụ nữ có chồng làm việc và triển vọng hôn nhân thấp hơn đối với phụ nữ có tay nghề cao.

Các thành phần quan trọng trong mô hình này là thái độ xã hội tiêu cực đối với phụ nữ đi làm tạo ra sự bất đồng hôn nhân trong việc cung cấp sản phẩm gia dụng công cộng. Vì phụ nữ có tay nghề có mức lương cao hơn, họ ít có mối quan hệ tốt với phụ nữ lao động phổ thông (vì đơn giản, trong mô hình này, chúng tôi giả định rằng phụ nữ không có tay nghề không làm việc và cống hiến toàn thời gian cho gia đình). Điều này có xu hướng làm cho phụ nữ có tay nghề kém hấp dẫn như một đối tác tiềm năng trong thị trường hôn nhân. Tuy nhiên, khi các cơ hội thị trường lao động của phụ nữ có tay nghề tăng lên, họ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi những người chồng bắt đầu đánh giá thu nhập của họ cao hơn.

Vì vậy, giả sử chuẩn mực xã hội chậm thay đổi, mô hình dự đoán mối quan hệ hình chữ U giữa khoảng cách hôn nhân với phụ nữ có tay nghề - không có tay nghề và tỉ lệ kết hôn của họ. Bằng trực giác, ở mức lương thấp, gia tăng trong công tác thị trường do sự gia tăng trong mức lương thị trường làm giảm triển vọng cuộc hôn nhân của phụ nữ có tay nghề cao, Bằng trực giác, ở mức lương thấp, gia tăng trong công tác thị trường do sự gia tăng trong mức lương thị trường làm giảm triển vọng cuộc hôn nhân của phụ nữ có tay nghề cao, vì sự mất mát trong việc tiêu thụ hàng hóa công là quá lớn để tăng tiện ích của người chồng từ tiền lương gia tăng của người vợ . Khi tiền lương thị trường đủ cao, sự gia tăng mức lương thị trường sẽ làm tăng độ hấp dẫn của phụ nữ có tay nghề so với phụ nữ không có tay nghề, vì thu nhập của họ cao hơn so với đền bù cho sự mất mát trong tiện ích từ việc cung cấp các lợi ích công cộng.

Chúng ta có thể sử dụng mô hình này để xem xét làm thế nào các cơ hội thị trường lao động nữ có tay nghề cao ảnh hưởng đến triển vọng cuộc hôn nhân của họ trong hai xã hội, một với các chuẩn mực giới tính truyền thống và 1 cái khác là chuẩn mực bình đẳng giới. Trong xã hội truyền thống, người chồng đặt một trọng lượng thấp hơn về nghề nghiệp và thu nhập của vợ. Do đó phạm vi thu nhập người vợ chồng phải chịu một -sự phản hiệu từ việc có một người vợ đi làm sẽ lớn hơn là khi nó ở trong một xã hội bình đẳng giới. Nói cách khác, trong các xã hội với những quy định bảo thủ, nó cần một sự gia tăng lớn hơn trong các cơ hội kinh tế của người vợ để bù đắp cho người chồng sự phản dụng của người vợ đi làm.

Mô hình này có hai dự đoán chính. Đầu tiên, xã hội bảo có tỷ lệ kết hôn thấp hơn đối với phụ nữ có tay nghề cao so với phụ nữ không có tay nghề, và một tỷ lệ thấp hơn của phụ nữ có tay nghề cao. Thứ hai, những tác động của sự gia tăng tiền lương của phụ nữ có tay nghề cao sẽ phụ thuộc vào mức độ bảo thủ của một xã hội. Sự gia tăng tiền lương có xu hướng tăng khoảng cách kết hôn đối với phụ nữ có tay nghề trong xã hội bảo thủ, nhưng có xu hướng giảm trong các xã hội bình đẳng giới.

Kiểm tra những dự đoán mẫu

Chúng tôi thực nghiệm kiểm tra các dự báo mẫu bằng cách sử dụng bảng điều khiển của 23 quốc gia trong bốn năm (1995, 2000, 2005, và 2010). Chúng tôi tập trung vào kết quả cuộc hôn nhân của phụ nữ trong độ tuổi từ 35 đến 44, vì điều này cho phép chúng ta quan sát những quyết định về hôn nhân đầu tiên có khả năng liên quan đến trẻ em giữa các cá nhân trong mỗi nhóm. Chúng tôi cân đo sự khác biệt giữa các nước trong định mức giới tính bằng phản ứng với tuyên bố: "Khi công việc đang khan hiếm, người đàn ông có quyền nhiều hơn đối với công việc hơn phụ nữ", từ… Chúng tôi giải thích thỏa thuận với tuyên bố này như bày tỏ quan điểm cho rằng đàn ông làm việc trong thị trường lao động thì quan trọng hơn phụ nữ.

Mối quan hệ giữa các chuẩn mực giới tính và khoảng cách hôn nhân giữa phụ nữ có tay nghề và lao động phổ thông tuổi 35 đến 44 ở các nước được thể hiện trong hình 2. Năm 2010, các quốc gia với các chuẩn mực giới tính bảo thủ là những nước mà phụ nữ có học vấn kết hôn với một tốc độ đặc biệt thấp so với những phụ nữ học vấn thấp. Ngược lại, các mối quan hệ là yếu hơn nhiều đối với nam giới. Mô hình của chúng tôi cũng dự đoán rằng ở nhiều quốc gia bảo thủ về giới tính, một số ít phụ nữ có khả năng quyết định trở nên có kĩ năng, như phụ nữ có học thức trong những nước hy vọng rằng họ sẽ phải đối mặt với những rào cản lớn hơn trong thị trường hôn nhân. Đây chính xác những gì chúng tôi tìm thấy - quốc gia có chuẩn mực giới tính bảo thủ xuất hiện…..

Cuối cùng, chúng tôi chỉ ra rằng mối quan hệ giữa khoảng cách lao động có tay nghề - không có tay nghề trong tỉ lệ hôn nhân và các cơ hội thị trường lao động nữ có tay nghề……………….. Tăng cơ hội trong thị trường lao động cho phụ nữ có tay nghề là ít hơn đáng kể khả năng cải thiện các triển vọng cuộc hôn nhân của phụ nữ có tay nghề cao ở các nước bảo thủ hơn, so với các nước ít bảo thủ. Nhìn chung, mô hình của chúng tôi giải thích 40-55% trong mức tăng quan sát được ở khoảng cách hôn nhân cho các quốc gia bảo thủ , và 60-80% của sự  giảm quan sát ở hầu hết các nước bình đẳng giới.

Kết luận

Phân tích của chúng tôi cung cấp một số gợi ý cho xu hướng dài hạn dự kiến của một hiện tượng đáng lo ngại ở nhiều nước bảo thủ giới tính như các nước Đông Á và Nam Âu. Các “…”từ cuộc hôn nhân giữa phụ nữ có học vấn cao có khả năng chuyển thành một sự suy giảm khả năng phát triển các tập đoàn giáo dục, tăng cường tỉ lệ phát triển ở mức thấp ở các nước trên thế giới. Điều này có thể tiếp tục làm chậm điều chỉnh động lực của chuẩn mực giới tính đến thực tế thị trường lao động mới, như Fernandez et al. (2004) phát biểu, trẻ em làm việc và bà mẹ có học vấn có xu hướng phát triển thái độ tự do.

Tuy nhiên, tất cả không phải là ảm đạm. Ngay cả trong sự hiện diện của các chỉ tiêu di chuyển chậm, phân tích của chúng tôi cho thấy sự cải thiện hơn nữa các cơ hội thị trường lao động cho phụ nữ có kỹ năng dẫn đến kết quả là cải thiện được triển vọng trong thị trường hôn nhân. Trong khi chúng ta chỉ có thể suy đoán quá trình này sẽ mất bao lâu, thực tế là tỷ lệ hôn nhân của phụ nữ có học vấn đã bắt kịp, và trong một số trường hợp vượt qua được, phụ nữ có học vấn thấp ở nhiều quốc gia bình đẳng giới nên để cho Đông Á và các nước Nam châu Âu hy vọng rằng các hiện tượng hiện nay chỉ là tạm thời.

Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ https://www.weforum.org/agenda/2016/06/highly-educated-women-are-less-likely-to-get-married-arent-they/

 

3.0
Các tin tức đã đăng:
   Quốc gia nào là nơi hạnh phúc và xanh sạch nhất trên thế giới (18.08.2016)
   John F. Nash Jr, Thiên tài toán học (19.06.2016)
   Jollibee – Thị hiếu của người mua (18.04.2016)
   Atlas các quốc gia xuất khẩu (16.04.2016)