Bằng chứng về sự giàu có không đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất (18.09.2016)
 

Theo số liệu từ các chỉ số tiến bộ xã hội mới nhất (SPI), một quốc gia có sức mạnh kinh tế rộng lớn không nhất thiết phải đảm bảo một chất lượng cuộc sống cao hơn cho người dân.

Chỉ số 2016 xếp hạng tất cả các quốc gia bằng cách xem xét sự tiến bộ xã hội. Nó bao gồm các biện pháp của cơ hội, y tế, giáo dục, và khoan dung, và trong khi chất lượng cuộc sống ở các quốc gia này không có xu hướng tăng lên với tốc độ tăng trưởng GDP khá, nó không đảm bảo mức độ cao nhất của sự tiến bộ xã hội.

Tiến bộ xã hội, theo định nghĩa của SPI, là "năng lực của một xã hội đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người, thành lập các khối xây dựng cho phép công dân cải thiện cuộc sống của họ, và tạo điều kiện cho các cá nhân và cộng đồng đáp ứng tiềm năng của họ. GDP bình quân đầu người được dựa trên định nghĩa của Ngân hàng Thế giới.

“Chỉ số tiến bộ xã hội chứng minh rằng GDP không phải là số phận. Michael Green cho rằng chúng ta cần nhiều hơn các quốc gia giống như Costa Rica……….

Về cơ bản, trong cuộc sống này có nhiều thứ hơn là tiền bạc, bao gồm cả quyền tự do xã hội, y tế tiếp cận được, và giáo dục.

Dưới đây là biểu đồ “Tiến bộ xã hội làm gia tăng GDP trung bình nhưng tăng trưởng kinh tế lại là vấn đề khác”

Năm nay, Phần Lan là quốc gia dẫn đầu trong SPI, theo sau đó là Canada, Đan Mạch, Úc và Thụy Sĩ.  Nhưng SPI chỉ ra rằng trong khi điểm tiến bộ xã hội của các nước này là rất tương tự thì GDP bình quân đầu thay đổi khá nhiều.

Ngược lại, SPI cho thấy "Có một tương quan yếu giữa điểm liệt kê của các nước và các tiêu chuẩn đo lường sự bất bình đẳng thu nhập." Ví dụ, Ghana và Nigeria cả hai đều có cùng một mức độ bất bình đẳng thu nhập, nhưng đáng kể là vị trí khác nhau trong bảng liệt kê. Ghana đứng thứ 92 trong khi Nigeria đứng thứ 119.

Chủ tịch toàn cầu Deloitte David Cruickshank nói với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn rằng các quốc gia, các doanh nghiệp, và các nhóm người tiêu dùng có thể học hỏi được rất nhiều từ chỉ số này bởi vì họ có thể sau đó thực sự đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của một quốc gia có thể có và học hỏi nơi họ cần phải cải thiện hoạt động để bù đắp .

"Các doanh nghiệp và các nhóm người tiêu dùng quan tâm rất nhiều đến chỉ số này vì nó là tất cả các dữ liệu đo lường được," Cruickshank nói với BI. "Nó sẽ giúp tất cả các loại công ty và người lao động làm cho công ty quyết định khi kinh doanh tại các nước này, cũng như nơi một đất nước xuất sắc trong lĩnh vực gì."

David cũng cho biết thêm rằng “Khi thế giới phải đối mặt với một bộ phận ngày càng phức tạp của các thách thức toàn cầu, các nguồn SPI như là một lộ trình có thể hướng dẫn các khoản đầu tư chính sách, quyết định kinh doanh, và các nguồn lực”

 

Nguyễn Lê Giang Thiên, dịch từ https://www.weforum.org/agenda/2016/07/here-is-proof-that-economic-wealth-does-not-guarantee-the-best-quality-of-life/

2.0
Các tin tức đã đăng:
   Những người phụ nữ có học vấn cao thường không thích lập gia đình (18.08.2016)
   Quốc gia nào là nơi hạnh phúc và xanh sạch nhất trên thế giới (18.08.2016)
   John F. Nash Jr, Thiên tài toán học (19.06.2016)
   Jollibee – Thị hiếu của người mua (18.04.2016)