Hướng dẫn viết luận văn (Phần 2) (20.04.2014)
 

5. Tổng quan nghiên cứu

Trước khi bắt đầu bất kỳ nghiên cứu nào chúng ta cũng đều phải viết tổng quan nghiên cứu; tức là tìm kiếm những nghiên cứu hiện tại về các vấn đề mình đang ấp ủ và đánh giá kết quả các nhà nghiên cứu trước tìm thấy. Điều cần thiết phải làm trong giai đoạn này là viết được tổng hợp những nghiên cứu liên quan đến chủ đề của mình. Tốt nhất là hãy làm việc thường xuyên với giảng viên hướng dẫn thật kỹ về vấn đề này.

Tổng quan nghiên cứu sẽ:

-      Cung cấp khung nghiên cứu của dự án hoặc chủ đề sinh viên thực hiện.

-      Đảm bảo không bị trùng lặp với những nghiên cứu trước; tức là công trình nghiên cứu chính là của mình.

-      Đóng góp vào việc gia tăng kiến thức, sự hiểu biết về chủ đề nghiên cứu và đề xuất được điểm mới mà mình khám phá ra.

-      Đánh giá được độ thích hợp, tin cậy của phần đóng góp của mình bằng cách tham chiếu với những kết quả nghiên cứu trước đã được công nhận.

-      Cho phép chúng ta kiểm chứng những phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng.

Điều cần thiết phải hiểu là trong một số lĩnh vực, tổng quan nghiên cứu được xem như là một kết quả nghiên cứu và được chấm điểm rõ ràng. Tổng quan nghiên cứu cũng tạo thành một phần theo quy định của đề xuất nghiên cứu và sẽ là một phần quan trọng trong Khóa luận tốt nghiệp.

Tổng quan không phải là hoạt động mô tả các nghiên cứu trước mà phải được đánh giá, phân tích kỹ càng, ví du như bạn phải có được ý kiến riêng về các nghiên cứu đã thực hiện, nó liên quan đến đề tài của mình như thế nào.v.v. Sinh viên cần thể hiện một sự hiểu biết, nhận thức về sự khác nhau của những ý kiến trái chiều và các phương pháp. Sinh viên cũng phải xác định các chủ đề nghiên cứu trong các công trình trước hoặc phân tích các bài viết theo các phương pháp khác để so sánh. Điểm mạnh và điểm yếu trong những nghiên cứu mình đang đọc là gì? Đâu là khoảng trống nghiên cứu. Một Tổng quan nghiên cứu tốt thì phải có tính toàn diện, phê phán và có nhiều thông tin.

Để thực hiện một tổng quan nghiên cứu sâu sắc, sinh viên cần phải tham vấn các nguồn tham khảo khác nhau. Điều quan trọng là sinh viên phải có các kỹ năng để xác định thông tin một cách hiệu quả và quản lý nó thích hợp để tránh bị trùng lặp và lãng phí thời gian tìm hiểu. Sinh viên nên làm quan với các kỹ thuật nghiên cứu được giới thiệu trong phần “Kỹ thuật nghiên cứu”. Một gợi ý khác nữa là cần xây dựng kỹ năng quản lý ghi chép và sắp xếp thông tin.

Hãy tham khảo càng nhiều nguồn càng tốt nhưng cần nhớ đó phải là các bài nghiên cứu học thuật có giá trị và phù hợp với chủ đề nghiên cứu của mình.

Cấu trúc cơ bản của một tổng quan nghiên cứu

(1) Giới thiệu:

-      Mô tả mục đích viết Tổng quan nghiên cứu, ví dụ như chủ đề nghiên cứu và lý do nghiên cứu

-      Mô tả cấu trúc hoặc phác thảo sơ khởi Tổng quan nghiên cứu, ví dụ như trật tự của các chủ đề.

-      Giải thích các vấn đề mà bạn phân tích và so sánh

(2) Phần chính

-      Thảo luận các điểm chính đã phát hiện ra trong các công trình trước

-      Nhóm các tác giả có phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu có liên quan đến nhau hoặc tương tự nhau; sau đó so sánh với những tác giả khác có điểm khác biệt.

-      Phân tích từng nội dung và thể hiện được quan điểm của mình, chứng minh các tài liệu đó tin cậy đến mức nào.

-      Thể hiện mỗi điểm phát hiện ra có liên quan đến nghiên cứu của mình như thế nào

-      Hãy sử dụng câu đầu tiên của mỗi đoạn văn để tạo sự chú ý vào nội dung. Sử dụng thông tin để diễn đạt cho hợp lý, tập trung vào chủ đề của đoạn văn.

(3) Kết luận

-      Tóm tắt về những gì sinh viên đã đọc đóng góp như thế nào vào chủ đề nghiên cứu, chỉ ra những lưu ý hoặc chú ý đến những nghiên cứu tin cậy nhất. Hãy đảm bảo các nghiên cứu này liên quan đến nội dung trong phần giới thiệu ở đầu của Tổng quan nghiên cứu.

-      Đánh giá được trạng thái hiện tại để phát triển chủ đề của mình, chỉ ra những khoảng trống nghiên cứu và những hạn chế về phương pháp của nghiên cứu trước. Việc chỉ rõ ra bất kỳ nội dung nào không hợp lý trong những lý thuyết hoặc kết quả nghiên cứu hiện tại là điều rất quan trọng

-      Xác định những vấn đề, lĩnh vực có giá trị cho nghiên cứu tương lai

-      Đối chiếu với chủ đề của Tổng quan nghiên cứu với các quy định riêng của trường.

(4) Kiểm tra lần cuối

-      Hãy xem xét lại những gì đã biết ra, tự hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

o   Đã đưa những bằng chứng hỗ trợ vào trong Tổng quan nghiên cứu hiệu quả chưa

o   Những tranh luận có chạy theo hướng hợp lý xoay quanh điểm chính chưa

o   Liệu các luận điểm này đã phù hợp với đề tài mình chưa.

o   Kiểm tra ngữ pháp.

Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ http://www.bolton.ac.uk/bissto/Writing-a-Dissertation/Methodology/Research-Methods.aspx

3.0
Các tin tức đã đăng:
   Hướng dẫn viết luận văn (Phần 1) (19.03.2014)
   Phương pháp nghiên cứu (18.03.2014)
   Tư duy vượt giới hạn (16.01.2014)
   Năm lý do để mỉm cười ở phía trước (31.05.2013)