Hướng dẫn viết luận văn (Phần 3) (20.04.2014)
 

6. Phương pháp nghiên cứu (Xem bài trước)

7. Kết quả nghiên cứu 

Một khi đã hoàn thành việc thu thập số liệu và phân tích, chúng ta đi tiếp đến giai đoạn báo cáo kết quả. Phần này bao gồm:

-      Mô tả những gì đã tìm thấy

-      Giải thích các kết quả tìm thấy có ý nghĩa gì, tìm nguyên nhân của nó.

-      Đánh giá mức độ tin cậy hoặc đóng góp của các kết quả.

Giảng viên hướng dẫn sẽ cùng làm việc với sinh viên để hoàn thành phần kết quả nghiên cứu này.

Sinh viên nên đối chiếu kết quả với câu hỏi nghiên cứu và chủ đề ban đầu đặt ra đã được phát triển trong phần Tổng quan nghiên cứu. Liệu nghiên cứu này có chứng minh các giả thiết hay không, có giống với những nghiên cứu đã có trước đó, có đưa ra lý thuyết bổ sung hay thế thế nào khác không. Đừng quá lo lắng nếu kết quả không hỗ trợ lý thueyets ban đầu. Điều quan trọng là thể hiện được phương pháp thích hợp và thực hiện chúng hơn là điều chỉnh số liệu để phù hợp với giả thiết. Sinh viên cũng cần xác định các hạn chế, thảo thuận về những điểm mạnh và điểm yếu trong nghiên cứu của mình.

          Nếu thực hiện các nghiên cứu định lượng và phân tích dữ liệu bằng SPSS hoặc Excel, sinh viên nên sử dụng các đồ thị như biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột.v.v để minh họa cho kết quả của mình.

Nếu thực hiện nghiên cứu định tính, điều quan trọng là giải thích được bằng cách đưa ra những ví dụ hợp lý liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Hãy nghe các lời khuyên của Giảng viên hướng dẫn về độ dài của những trích dẫn, ví dụ này.

8. Kết luận

Đây là lúc để chúng ta kết nối các tranh luận của mình lại nhằm đưa đến câu trả lời một cách thuyết phục. Hãy tóm tắt những kết quả nghiên cứu của mình, cần tránh lặp lại nội dung ở trên.

Phần kết luận chính là bản đánh giá tổng thể nghiên cứu. Sinh viên nên làm sáng tỏ kết luận và thể hiện các bước nghiên cứu được kết nối như thế nào. Sinh viên cũng nên nhận định nghiên cứu này có thể phát triển tiếp trong tương lai nhhw thế nào và cân nhắc xem có những ứng dụng gì cho công tác quản lý và chính sách.

9. Nộp Khóa luận

Sauk hi hoàn thành các bước trên, sinh viên nên thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của Khoa, Trường. Tuy nhiên, cần đọc lại toàn bộ bản Khóa luận, từ bản thảo cho đến bản hoàn chỉnh. Nên xem xét lại cách thức trình bày, ngữ pháp, các ký hiệu.v.v. trước khi nộp.

Lưu ý:

-      Đừng nộp trễ vì nộp trễ sẽ bị phạt.

-      Nhớ rằng có nhiều người cùng đến hạn hoàn thành để nộp như mình nên sẽ có thể bị “kẹt” ở khâu in ấn, nhân bản…

-      Cần nắm kỹ các quy định về số lượng bản in phải nộp, cách đặt tên file để nộp.

 Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ http://www.bolton.ac.uk/bissto/Writing-a-Dissertation/Methodology/Research-Methods.aspx

4.0
Các tin tức đã đăng:
   Hướng dẫn viết luận văn (Phần 2) (20.04.2014)
   Hướng dẫn viết luận văn (Phần 1) (19.03.2014)
   Phương pháp nghiên cứu (18.03.2014)
   Tư duy vượt giới hạn (16.01.2014)