Vì sao Chương trình Tiên tiến ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán của PSU ở Duy Tân là ĐẲNG CẤP NHẤT Việt Nam (15.01.2010)
 
Pennsylvania State University được nhiều tổ chức kiểm định đánh giá là 1 trong 50 đại học mạnh nhất Hoa Kỳ và là 1 trong 100 đại học mạnh nhất thế giới. Có rất ít các trường đại học Việt Nam như Duy Tân, hợp tác được với các trường trong tốp 50 đại học mạnh nhất của Mỹ.
 
 
Chương trình Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Penn State đã được kiểm định bởi tổ chức AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), tổ chức kiểm định uy tín nhất thế giới về Quản trị Kinh doanh và Kế toán.
 
Chương trình Quản trị Kinh doanh và Kế toán của PSU ở Duy Tân có chương trình gốc xếp thứ 40 trong bảng các đại học nghiên cứu và đào tạo đến bậc Tiến sĩ và sau Tiến sĩ ở Mỹ (theo U.S. News).
3.4