Giới thiệu Đại học Bang Pennsylvania
 
Penn State là một đại học nghiên cứu với nhiều cơ sở, có đóng góp lớn vào việc cải thiện đời sống của người dân ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, và cả thế giới thông qua những chương trình học đa dạng, đi kèm chất lượng cao trong giảng dạy, nghiên cứu, và dịch vụ.
 
Sứ mạng giảng dạy của Penn State bao gồm giáo dục đại học, cao học, chuyên môn, thường xuyên và từ xa, với trọng tâm về nghiên cứu và học thuật chuyên sâu.
 
Các nghiên cứu, học thuật, và những hoạt động sáng tạo khác của Penn State đã và đang góp phần vào sự phát triển kinh tế và con người thông qua việc mở rộng kiến thức và triển khai các ứng dụng thực tế trong khoa học tự nhiên và ứng dụng, khoa học xã hội, nghệ thuật, nhân văn, và chuyên môn.
 
Là một đại học của bang Pennsylvania, Penn State còn giữ trọng trách đặc biệt trong việc thúc đẩy hội nhập, phát triển, hỗ trợ cho công dân của bang và xa hơn thế nữa. Penn State có nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác công nghiệp, giáo dục, và nông nghiệp trong và ngoài nước nhằm phát triển, phân chia, tích hợp, và ứng dụng kiến thức.
 

Đại học Bang Pennsylvania (gọi tắt là Penn State):

- Thành lập: 1855

- Ngân sách hàng năm: 1.59 tỷ USD

- Tổng số sinh viên: 95,833 (với 14,020 sinh viên Sau Đại học)

- Tổng số giảng viên và nhân viên: 8,864

- Diện tích khuôn viên: 96 km²
 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PENNSTATE

 

Penn State, được thành lập ban đầu vào năm 1855 với vai trò là một trường nông nghiệp, nhưng đã trở thành một đại học đa ngành hàng đầu từ năm 1859. Hiến chương của bang Pennsylvania đã công nhận Penn State là trường đại học duy nhất được bang giao đất cho hoạt động vào năm 1863. Xuyên suốt quá trình kể từ đó, chính quyền bang đã hỗ trợ việc mở rộng vai trò của trường trong giảng dạy, nghiên cứu, và dịch vụ công cộng ở nhiều mảng chuyên môn khác nhau.
 
Penn State cho đến nay đã cấp hơn nửa triệu mảnh bằng, và vẫn luôn là cơ sở đào tạo đại học lớn nhất bang Pennsylvania, ít nhất là từ thập niên 1930s. Số sinh viên theo học vượt quá 5,000 trong năm 1936, và trường đã trở thành đại học lớn nhất của Pennsylvania kể từ đó. Cũng trong thập niên 1930s, ban điều hành trường dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ralph Hetzel đã bắt đầu kiến tạo một chuỗi các phân hiệu xuyên suốt bang Pennsylvania để những sinh viên chịu ảnh hưởng của cuộc Đại Khủng hoảng Kinh tế 1929-1933 có thể đi học mà không phải đi xa nhà. Những trung tâm giáo dục địa phương này giảng dạy một hoặc hai năm đầu của đại học, và đã trở thành tiền thân của hệ thống 24 cơ sở đào tạo của đại học Penn State ở khắp bang Pennsylvania ngày nay.
  
 
Mặc dù trường được bang cấp phép hoạt động dưới hình thức tư thục, nhưng ngay từ đầu cho đến bây giờ, trường luôn được xem là một cơ sở của bang, thực thi nhiều chức năng của một tổ chức công lập nhằm thúc đẩy lợi ích chung của người dân trong bang. Thống đốc và các ủy viên Hội đồng Bang luôn giữ các vị trí thành viên trong Hội đồng trường Penn State, và hiến chương của bang đã quy định việc thường xuyên chu cấp và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của trường từ năm 1887.
 
Ngày nay, Penn State là một trong 4 đại học công lập ở Pennsylvania bên cạnh Đại học Pittsburgh, Đại học Temple, và Đại học Lincoln. Thật sự, đây là những trường không phải thuộc sở hữu của bang hay do bang điều hành nhưng có bản chất của một trường công lập thuần túy và luôn nhận được sự chu cấp của chính quyền bang.
 

Kiểm định Chất lượng:

Kiểm định chung:

Hiệp hội Giáo dục Đại học các Bang miền Trung Hoa Kỳ (MSCHE)

Kiểm định về Quản trị Kinh doanh và Kế toán Du lịch:

Hiệp hội các trường Đại học Cao cấp về (Đào tạo) Quản lý (AACSB)
 

Nghiên cứu & Phát triển:

Penn State xếp thứ 11 ở Mỹ về ngân sách chi cho nghiên cứu với hơn 652,144,000 USD chi ra hàng năm. 

Penn State được xếp thứ 17 trong danh sách các đại học đi đầu trong công tác nghiên cứu và phát triển ở châu Mỹ, Á và Âu. 

Hệ thống thư viện của PSU có đến 5.2 triệu đầu sách, 500,000 bản đồ, 5 triệu băng từ và 180,000 đầu phim video.
 

Xếp hạng

Đại học công lập hàng đầu: là 1 trong 5 hệ thống đại học công lớn nhất Mỹ, Đại học tầm cỡ quốc gia, Loại 1: xếp thứ 45 ở Mỹ
Một trong những đại học tốt nhất trên thế giới: xếp thứ 51

Website tham khảo:

http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com
 
 
Mặc dù có đến 24 cơ sở ở nhiều nơi, khẩu hiệu của Đại học Bang Pennsylvania là “Một đại học, tọa lạc ở nhiều vị trí địa lý khác nhau” (“One university, geographically distributed”), thể hiện tính chất nhất thống trong quản lý chuyên môn và nhân sự của cả hệ thống, khác với sự rời rạc ở các hệ thống đại học lớn khác của Mỹ.