Các Điểm nhấn trong Chương trình Quản trị Kinh doanh & Kế toán của Penn State (15.01.2010)
 
Đặc trưng mang tính sư phạm của chương trình Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Penn State là sự kết hợp các kiến thức lý thuyết và thực hành giúp sinh viên ra trường có thể dễ dàng tham gia ngay vào thị trường lao động. Mới đây trong một nỗ lực xây dựng và cải thiện chương trình Cử nhân (Đại học) Quản trị Kinh doanh và Kế toán, một điều tra của Penn State với các chủ doanh nghiệp đã được tiến hành để tìm hiểu thêm về những đặc tính mà các chủ doanh nghiệp cho là cần thiết và quan trọng đối với các nhân viên mới được tuyển vào. Các chủ doanh nghiệp đã nhấn mạnh các yếu tố sau đối với các ứng viên trong tuyển dụng:
 
 
Khả năng giải quyết vấn đề,
   Tư duy phê phán, 
   Suy nghĩ theo hướng phân tích,
   Khả năng đàm phán,  
   Kỹ năng trình bày, viết lách, và   
   Sự chín chắn (về nhân cách và cá tính).
 
Tất cả những yếu tố trên đều đã được tích hợp vào chương trình giảng dạy Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Penn State để bên cạnh việc nắm vững kiến thức lý thuyết, sinh viên còn có những kỹ năng thực tế để có thể thăng tiến trong môi trường kinh doanh. Điển hình, có rất ít chương trình Quản trị Kinh doanh và kế toán ở bậc Đại học giảng dạy kỹ năng đàm phán và ra quyết định tương tự như ở Penn State.
 
 
5.0